praktisk användning

Det material ni finner här är framtaget som ett stöd i ett implementeringsarbete för de nationella vård- och insatsprogrammen. Materialet kan användas på olika sätt; för att fördjupa egna kunskaper eller för att förmedla till beslutsfattare, kollegor eller medborgare vad vård- och insatsprogram är för något och hur de kan användas.

Detta material kan användas och visas på arbetsplatsträffar eller liknande. Det är bra att tänka igenom vad ni vill förmedla eftersom det kan påverka vilken film ni väljer att visa. På denna sida finner ni både filmer och skriftligt material och det är fritt att sprida och dela med sig av innehållet.

Övergripande information

Ing-Marie Wieselgren ger här en övergripande information om kunskapsstyrning och arbetet med att ta fram och implementera nationella vård- och insatsprogram. Dessa filmer ger ett sammanhang som underlättar för att kunna ta beslut och ge mandat för hur vi ska förhålla oss i den egna verksamheten. 

Kalmar läns region och kommuner har tagit fram korta informationsfilmer om Vård- och insatsprogrammen. Dessa filmer är korta, koncisa och bra att använda när det behövs snabb information om vad Vård- och insatsprogram är!

Vård- och insatsprogrammet i olika verksamheter

Vård- och insatsprogrammet i Hälso- och sjukvård, specialistpsykiatri
Vård- och insatsprogrammet i kommunens verksamheter, Boendestöd
Vård- och insatsprogrammet i kommunens verksamheter, Boendestöd
Vård- och insatsprogrammet i kommunens verksamheter, Öppenvård inom Barn- och ungdom
Vård- och insatsprogrammet i skolans och elevhälsans verksamheter