Aktuellt

Nationella Riktlinjer (NR) för vård och stöd vid adhd och autism.

RPO Psykisk hälsa Sydöstra besvarar, i samverkan med länens regioner och kommuner, remisser gällande flera olika områden i den nationella kunskapsstyrningen. 

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och stöd vid adhd och autism är, mellan den 20 oktober 2022 – 20 januari 2023, ute på öppen remiss. På denna webbplats har processtöd för RPO Psykisk hälsa Sydöstra samlat länkar och information för de verksamheter som svarar på denna remiss. 

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid adhd och autism  (Huvudrapport)

 
Nationella riktlinjer för vård och stöd vid adhd och autism – information och material från digitala träffar. 

Regionala seminarier – Socialstyrelsens bildspel, Sydöstra sjukvårdsregionen 221107

221107. Socialstyrelsens kunskapsseminarium gällande vård och stöd vid adhd och autism, SÖSR bildspel

På grund av tekniska problem vid inspelning av Zoom-möte kan vi tyvärr inte länka någon inspelning från Socialstyrelsens kunskapsseminarium.

 

…………………………………………………………………………………………

Avslutade konferenser

Lanseringskonferens Sydöstra sjukvårdsregionen – 29 oktober 2020

Lanseringskonferens för nationellt vård- och insatsprogram för adhd

Lanseringskonferens för nationellt vård- och insatsprogram för missbruk och beroende

Lanseringskonferens för nationellt vård- och insatsprogram för självskadebeteende

Lanseringskonferens för nationellt vård- och insatsprogram för depression och ångestsyndrom

Digital lanseringskonferens för Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp schizofreni – fortsatt vård och stöd