Brukarsamverkan

Brukarsamverkan

Kunskap kan bestå av flera olika delar – kunskap som kommer från forskning, evidens, kompetens samt beprövad erfarenhet. Kunskapsstyrning handlar om att dels ta fram och föra ut denna kunskap men det handlar också om att lyfta fram annan typ av kunskap. För att kunna bedriva god och jämlik vård, stöd och behandling så behövs också kunskapen från de som upplevt eller lever med psykiska funktionsnedsättningar. I framtagande och förvaltande av de nationella vård- och insatsprogrammen har det varit viktigt att brukarperspektivet lyfts fram, vilket sker i form av medverkan från representanter från brukarföreningar och/eller personer med egen erfarenhet.

Brukarmedverkan kan ske på alla nivåer i en verksamhet, likaväl strukturell som individuell. 

På lanseringskonferensen för de nationella vård- och insatsprogrammen i Jönköpings län lyftes frågan kring olika sätt att arbeta med brukarsamverkan i en kunskapsstyrd verksamhet.

Brukarsamverkan i kunskapsstyrning

Brukarsamverkan i Jönköpings län: