Välkommen!

Denna webbplats är en gemensam plattform för implementeringen av de nationella vård-och insatsprogrammen (VIP) i Sydöstra sjukvårdsregionen. Den vänder sig till medarbetare och samarbetspartners i Östergötlands, Kalmars och Jönköpings läns 3 regioner och 38 kommuner.

Regionalt programområde psykisk hälsa (RPO) har identifierat behov och önskemål om att och ta del av de arbeten som görs kopplat till implementering av de nationella vård- och insatsprogrammen i våra tre län.

Webbplatsen är tänkt som ett stöd för alla som arbetar med olika former av utvecklings- och förbättringsarbeten i regionerna eller länens kommuner. Webbplatsen kan även vara användbar för brukarorganisationer och eller personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa (peer).

Här finns fördjupad information och filmer från olika verksamhetsområden som kan användas i implementeringen av VIP på er arbetsplats. Det finns möjlighet att bidra och berätta om hur ni använder VIP i er verksamhet. 

Processtöd i respektive län tar gärna emot initiativ till inslag som kan läggas på webbplatsen.

Hör gärna av er om ni har frågor!