Jönköpings läns lanseringskonferens för Nationella vård- och insatsprogram för psykisk ohälsa (VIP)

Torsdagen den 29 oktober kl. 9:00-12:00

Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder

Om konferensen

Varför ska vi använda dem? Hur och när ska vi använda dem? Hur ska vi koppla dem och riktlinjer till övriga kunskapsstöd?

Dessa och andra frågor lyfts när vi samlas för den regionala lanseringskonferensen av VIP för Jönköpings län.

Program

 • Nationell kunskapsstyrning - Från idé till praktik 9:00

  • Nationell kunskapsstyrning och samverkan
  • Jönköpings läns arbete med kunskapsstyrning
  • Hur ska vi använda Vård- och insatsprogrammet (VIP)?
  Medverkande: Ing-Marie Wieselgren, Mats Bojestig, Ola Götesson, Mattias Vejklint

 • Paus 9:45
 • Samverkan och sammanhang 10:00

  • Hur kan VIP gynna samverkan?
  Medverkande: Marie Rahlén Altermark, Peter Tudén, Mattias Vejklint och Annelie Henziger
  • Hur kopplar vi VIP till riktlinjer och övriga kunskapsstöd?
  Medverkande: Marita Sandqvist, Karin Karlsson m.fl.

 • Pausgympa 10:50
 • Brukarsamverkan i kunskapsstyrning 11:00

  Medverkande: Markus Nylander, Annelie Henziger och Karin Althén

 • Hur lyckas vi med implementeringen? 11:30

  Medverkande: Per Bülow

 • Hur går vi vidare? 11:45

  Medverkande: Ing-Marie Wieselgren

 • Konferensen slut 12:00

Medverkande

Ing-Marie Wieselgren
Ing-Marie Wieselgren
Projektchef, Uppdrag Psykisk Hälsa
Karin Althén
Peer, Region Jönköpings län
Karin Karlsson
ST-läkare och Faktakoordinator, Region Jönköpings län
Marcus Nylander
Enhetschef, Enheten för stöd och återhämtning Eksjö kommun
Marie Altermark Rahlén
Marie Altermark Rahlén
FoU-ledare, Social välfärd - Barn och unga (Jönköpings läns kommuner)
Marita Sandqvist
Projektledare, Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp, Region Jönköpings län
Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Jönköpings län
Mattias Vejklint​
Teamchef Psykiatri och missbruk, Jönköpings läns kommuner
Ola Götesson
Utvecklingschef, Kommunal utveckling Jönköpings län
Per Bülow
Klinisk lektor, Region Jönköpings län
Peter Tudén
Vårdenhetschef på Beroendemottagningen, Region Jönköpings län